Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordeningsrecht is een belangrijk onderdeel van bewegingsrecht. Postma & Wegener ondersteund u op het gebied van bouwen en wonen, structuurvisies, bestemmingsplannen, streekplannen en alles wat hiermee te maken heeft. Daarnaast kunnen plannen worden gewijzigd waardoor u schade lijdt. Het is goed om te weten wat uw rechten zijn. Wellicht heeft uw recht op een schadevergoeding, planschade genoemd. Postma & Wegener ondersteund u bij het indienen van planschaden en geeft u juridisch advies op het gebied van ruimtelijke ordeningsrecht.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.