Milieuzaken

Van aansprakelijkheid voor verontreinigd water tot, bodem en lucht tot procedures over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Voor bedrijven en particulieren zijn al deze regels niet altijd inzichtelijk. Zeker bij het aanvragen van vergunningen en het starten van bijvoorbeeld bouwplannen. Waar moet je aan voldoen en wat zijn de consequenties? Wij ondersteunen partijen door juridisch advies te geven op het gebied van Milieuzaken.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.