Mee te nemen bescheiden

Wij verzoeken u vriendelijk bij de eerste afspraak een legitimatiebewijs (geldig paspoort of identiteitskaart) mee te nemen. Wij zijn in het kader van de WID verplicht uw identiteit vast te stellen en een kopie van het geldig identiteitsbewijs in ons dossier te bewaren.
Voor degenen die een bedrijf hebben of vertegenwoordigen is buiten het legitimatiebewijs ook een recent uittreksel uit het Handelsregister vereist.