Mediation diensten

Postma & Wegener Advocaten en Mediation kan als mediator hetzij alleen, of samen als co-mediator optreden. Wij begeleiden partijen bij geschillen naar een voor hen aanvaardbare oplossing van problemen. Zo nodig legt Postma & Wegener de resultaten vast in een overeenkomst. Alle werkzaamheden vinden plaats volgens de normen en regels van het MfN/vFas.

Beide advocaat / mediators beschikken over een uitgebreide kennis en ervaring die verder gaat dan alleen de advocatuur. Dit vergroot meteen onze inzetbaarheid als mediator. Ook kunnen wij, als mediation niet mogelijk of niet aangewezen is, als advocaat onze cliënten juridisch adviseren en begeleiden. Wij procederen alleen indien nodig. Dit geldt voor zowel particulieren, bedrijven als overheid.

Conflictbemiddeling

Als conflictbemiddelaar, ook wel mediator genoemd, houden wij ons bezig met bemiddelingen van uiteenlopende conflicten. De conflictbemiddelaar organiseert een bijeenkomst tussen twee partijen welke een geschil hebben waar ze samen niet uitkomen. In dit soort gevallen wilt u natuurlijk juridisch advies op maat.

Door gebrek aan vertrouwen, verstoorde communicatie of onverwachte escalatie kunnen partijen soms niet meer rechtstreeks met elkaar communiceren. Postma & Wegener treedt in dit soort gevallen op als bemiddelaar en derde partij. Wij streven ernaar om een oplossing te vinden waarin beide partijen zich kunnen vinden en waarin voor een deel in hun belangen tegemoet wordt gekomen. Een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Echtscheidingsbemiddeling

Ook als partners lastig met elkaar communiceren zorgt Postma & Wegener voor juridische bijstand op maat. Het is mogelijk om partners gezamenlijk bij te staan als mediator. In een bemiddeling wordt gesproken over de emoties rondom een echtscheiding en worden afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Een echtscheiding is altijd vervelend en kan soms een lastige kwestie zijn. In zo’n geval wilt u natuurlijk gedegen ondersteuning en juridisch advies. Daarnaast is het mogelijk om als advocaat op te treden voor een van beide echtgenoten, al dan niet in het kader van een procedure bij de rechtbank. Natuurlijk streven wij ernaar om geschillen tussen partijen zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te laten komen.

Forensische Mediation

In sommige gevallen besluit de rechter om een forensisch mediator toe te wijzen. De forensisch mediator is een daartoe bevoegde deskundige om onderzoek te doen in het kader van met name omgangszaken en echtscheidingen.

Forensische mediation vindt alleen plaats binnen een kader van strikte regelgeving. De mediator dient zich dan ook aan strikte regels te houden die niet opgaan voor de gewone mediator. Enkele voorbeelden:

– De mediator wordt benoemd door de rechter en werkt binnen het kader dat door de rechter is vastgesteld;
– De mediator beslist of partijen zich kunnen laten bijstaan door anderen;
– Alle stukken mogen door de mediator worden ingezien;
– De mediator garandeert dat alle informatie onderling wordt gedeeld;
– De mediator kan zonder toestemming contact zoeken met bijvoorbeeld de kinderen;
– Alles wordt vastgelegd op papier en kan worden gedeeld met de rechter;
– Als partijen tot een overeenkomst komen, dan kan de mediator deze delen met de rechter.

 

Indien u behoefte heeft aan een ervaren mediator op onder meer het gebied van conflictbemiddeling, echtscheidingsbemiddeling, forensische mediation, arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.

 

De affiniteiten van mr.ing. W. Postma zijn gericht op: familierecht, burenrecht, erfrecht, huur- en milieuzaken, ruimtelijke ordening, bouwrecht, bestuursrecht, arbeidszaken, overeenkomstenrecht.

De affiniteiten van mr. M.H.J. Wegener (FM) zijn gericht op: familierecht, echtscheiding, alimentatie, omgang, verdeling huwelijksgemeenschap of beperkte gemeenschap, verkeerskwesties, burenkwesties, overeenkomstenrecht.