Kosten

Bij elke kwestie onderzoeken wij met u of u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtshulp. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u  informatie vinden. In het algemeen wordt u een eigen bijdrage opgelegd die u rechtstreeks aan het kantoor van de behandelende advocaat-mediator dient te betalen.
Is het nodig om voor u een procedure te begeleiden, dan bent u meestal een (eenmalig) bedrag aan griffierecht verschuldigd.

Indien u niet in aanmerking komt  voor gesubsidieerde rechtshulp, dan spreken wij tijdens het kennismakingsgesprek met u een uurtarief af dat past bij uw omstandigheden.

Wij werken regelmatig in opdracht van rechtsbijstandsverzekeraars. Er zijn steeds vaker rechtsbijstandsverzekeringen die mediation vergoeden, ook als de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering geen mediation dekt. De wijze van declareren en verdere voorwaarden kunt u uitgebreid teruglezen in onze algemene voorwaarden.