Klachtenregeling

In alle gevallen graag eerst contact met hetzij betreffende advocaat/mediator of diens kantoorgenoot opnemen.
En pas als het onmogelijk blijkt om de klacht onderling op te lossen:
Indien betrokken advocaat/mediator is opgetreden als mediator met een MfN-mediationovereenkomst:
Indien betrokken advocaat/mediator is opgetreden als advocaat: