Huurrecht

Als u met huur te maken heeft is het goed om van deze wettelijke voorschriften op de hoogte te zijn. Niet alleen bij het aangaan van de huurovereenkomst om zo uw rechten als verhuurder dan wel huurder zo goed mogelijk vast te leggen. Daarnaast ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en de beƫindiging hiervan. Het Nederlandse huurrecht kent een zeer uitgebreide wettelijke regeling. Postma & Wegener geeft gedegen juridisch advies op het gebied van huurrecht advocatuur.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.