Gesprekken

Zodra u contact opneemt met ons kantoor kunnen wij u meteen kort informeren en zonodig adviseren. Indien gewenst of nodig, sturen we u meer informatie en maken we een eerste afspraak met u. Persoonlijke gesprekken met de advocaten en mediators vinden normalerwijze op afspraak plaats. Een eerste bemiddelingsgesprek met een mediator is bij voorkeur met beide partijen gezamenlijk, zodat de mediator dan meteen kan onderzoeken of de kwestie zich leent voor mediation. Zou tijdens de kennismaking bij aanvang van de eerste afspraak blijken dat de kwestie zich niet voor bemiddeling leent en is de mediation nog niet gestart, dan zijn er voor u uiteraard geen kosten aan dat gesprek verbonden.