Forensische Mediation

In sommige gevallen besluit de rechter om een forensisch mediator toe te wijzen. De forensisch mediator is een daartoe bevoegde deskundige om onderzoek te doen in het kader van met name omgangszaken en echtscheidingen.

Forensische mediation vindt alleen plaats binnen een kader van strikte regelgeving. De mediator dient zich dan ook aan strikte regels te houden die niet opgaan voor de gewone mediator. Enkele voorbeelden:

– De mediator wordt benoemd door de rechter en werkt binnen het kader dat door de rechter is vastgesteld;
– De mediator beslist of partijen zich kunnen laten bijstaan door anderen;
– Alle stukken mogen door de mediator worden ingezien;
– De mediator garandeert dat alle informatie onderling wordt gedeeld;
– De mediator kan zonder toestemming contact zoeken met bijvoorbeeld de kinderen;
– Alles wordt vastgelegd op papier en kan worden gedeeld met de rechter;
– Als partijen tot een overeenkomst komen, dan kan de mediator deze delen met de rechter.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van conflictbemiddeling, echtscheidingsbemiddeling, forensische mediation, arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.