Familierecht

Natuurlijk wilt u geen conflict met uw familie en directe naasten. Toch komt het in sommige gevallen voor dat er materiële of immateriële geschillen ontstaan. Financiële en zakelijke belangen staan soms lijnrecht tegenover ethiek en emotie. Wij ondersteunen en adviseren u bij zaken als alimentatie, echtscheiding, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijksvermogensrecht.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.