Echtscheiding

Een echtscheiding is altijd vervelend en kan soms een lastige kwestie zijn. In zo’n geval wilt u natuurlijk gedegen ondersteuning en juridisch advies. Daarnaast is het mogelijk om als advocaat op te treden voor een van beide echtgenoten, al dan niet in het kader van een procedure bij de rechtbank. Natuurlijk streven wij ernaar om geschillen tussen partijen zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te laten komen.

Ook als partners lastig met elkaar communiceren zorgt Postma & Wegener voor juridische bijstand op maat. Het is mogelijk om partners gezamenlijk bij te staan als mediator. In een bemiddeling wordt gesproken over de emoties rondom een echtscheiding en worden afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat of mediator op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheidingen, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.