Dienstverlening

Wat wij kunnen bieden…
Voor wie,
en in welke kwesties?

Wij kunnen als mediator hetzij alleen, of samen (als mediator met co-mediator) optreden om bij geschillen partijen te begeleiden naar een voor hen aanvaardbare oplossing van problemen. Zo nodig leggen wij de resultaten vast in een overeenkomst. Onze werkzaamheden vinden plaats volgens de normen en regels van het MfN/vFas.

Niet alleen particulieren, maar ook bedrijven en/of overheidsorganen kunnen partij in mediation zijn.
Wanneer een familiezaak aan de orde is zoals echtscheiding, omgangsregelingen en het bepalen van alimentatie, verzorgen wij ook de procedure bij de Rechtbank.
Beide advocaat-mediators beschikken over een uitgebreide kennis en ervaring die verder gaat dan alleen de advocatuur. Dit vergroot meteen onze inzetbaarheid als mediator.
Ook kunnen wij (als mediation niet mogelijk of niet aangewezen is) als advocaat onze cliënten juridisch adviseren en begeleiden. Wij procederen alleen indien nodig. Dit geldt voor zowel particulieren, bedrijven als overheid.

Bij zeer specifieke vraagstukken kunnen wij u voorstellen dat wij een ter zake deskundige derde inschakelen voor nader advies. Doordat wij  een netwerk van betrouwbare specialisten achter de hand hebben zijn we in staat om een ieder een op maat gesneden begeleiding te bieden.

De affiniteiten van mr.ing. W. Postma zijn gericht op familierecht, burenrecht, erfrecht, huur- en milieuzaken, ruimtelijke ordening, bouwrecht, bestuursrecht, arbeidszaken, overeenkomstenrecht.
De affiniteiten van mr. M.H.J. Wegener (FM) zijn gericht op: familierecht, echtscheiding, alimentatie, omgang, verdeling huwelijksgemeenschap of beperkte gemeenschap, verkeerskwesties, burenkwesties, overeenkomstenrecht.