Uitgebreid curriculum vitae mr. M.H.J. Wegener

De advocaat en mediator mevrouw mr. M.H.J. Wegener (FM) heeft de rechtenstudie (Nederlands recht) in Utrecht doorlopen. Sedert de start van het kantoor (1982) heeft zij de praktijk mee opgebouwd en vanaf begin 1986 is zij ook formeel als advocaat aan dat kantoor verbonden.

Na een tiental jaren in de algemene advocatuur, voornamelijk civiele zaken, lag de nadruk in de praktijk toch op familierechtelijke zaken. In 1995 werd haar belangstelling gewekt voor mediation, en begon zij  met het volgen van cursussen die op conflictbemiddeling waren gericht. Conflictbemiddeling stond in Nederland toen nog in de kinderschoenen. Zij vond in mediation een beter alternatief voor het beslechten van conflicten dan de procescultuur die doorgaans in de advocatuur heerst.

Daarna volgde zij de specialisatie-opleiding voor scheidingsbemiddeling via de toenmalige VAS (vereniging van advocaat-scheidingsbemiddelaars) en werd zij VAS-scheidingsbemiddelaar. Ook heeft zij zich gespecialiseerd in familierecht in 1999 bij de toenmalige VPFA (vereniging van personen- en familierechtadvocaten) . Beide beroepsverenigingen zijn per 1 januari 2003 samengevoegd tot de vFAS (Vereniging van Familierechtadvocaten en –scheidingsmediators). Nu is zij dus vFAS-scheidingsmediator.

Mr. Wegener is sedert mei 2003 gecertificeerd als MfN-mediator.

Ook heeft zij zich in 2004 gespecialiseerd in forensische mediation. Hierop duidt de titel (FM) achter haar naam. Dat betekent dat zij als deskundige benoemd kan worden door rechtbank of Gerechtshof tot deskundige om met een rapportage die rechterlijke instantie in te lichten met details over de kwestie. Daarbij neemt zij met procespartijen meteen het conflict onder handen door middel van mediation, analyseert dat en probeert de problemen op te lossen. Komen partijen niet tot overeenstemming dan adviseert zij de rechter zo nodig hoe te beslissen.

Haar affiniteiten liggen alle op civiel gebied: familierecht, echtscheiding, alimentatie, omgang, verdeling huwelijksgemeenschap of beperkte gemeenschap, verkeerskwesties, burenkwesties, overeenkomstenrecht.

Mr. Wegener staat zowel bij de rechtbank Limburg te Maastricht en Roermond, de rechtbank en het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, als bij de Juridische Loketten geregistreerd op de lijst van mediators waarnaar doorverwezen wordt voor mediation.