Bouwrecht

U wilt gaan bouwen, u heeft dromen, wil deze verwezenlijk.. maar wat zijn uw rechten? Hierbij komt bouwrecht om de hoek kijken. Postma & Wegener heeft ruime ervaring op het gebied van bouwrecht en is vertrouwd op het gebied van de juridische bijkomstigheden en bijzonderheden. Of het nu gaat om grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten of uitvoeringskwesties. Denk bij dit laatste voornamelijk aan bouwtijd, gebreken of meer-/minderwerk.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.