Bestuursrecht

Om met uw plannen te kunnen starten wilt u natuurlijk behoorlijk bestuur kunnen voeren. Daarbij komen ook overheidsbeslissingen kijken. En soms bent u het hiermee niet eens. Wij ondersteunen op het gebied van planschadevergoedingen, handhavingsprocedures, een omgevingsvergunning, de algemene wet bestuursrecht, een bestemmingsplan en een reconstructieplan. Onze bestuursrecht advocaten kunnen u gedegen juridisch advies verlenen over alle voorkomende bestuursrechtelijke procedures.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.