Advocaten diensten

Bent u op zoek naar geschikt juridisch advies? Dan bent u bij Postma & Wegener Advocaten en Mediation op het juiste adres. Door onze jarenlange kennis en ervaring in Mediation en de advocatuur begeleiden en voorzien wij onze cliënten in een passend advies met resultaat. Wij streven ernaar om geschillen tussen partijen zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te laten komen. Wij procederen alleen indien nodig. Dit geldt voor zowel particulieren, bedrijven als overheidsinstellingen.

Arbeidsrecht

In dienstverband werken geeft u op veel vlakken zekerheid maar kan ook zorgen voor situaties waarin u liever niet terecht komt. U kunt als werknemer te maken krijgen met discussies die u liever niet alleen voert. Postma & Wegener ondersteund u hierin. Of het nu gaat over een dreigend einde van uw dienstverband, een concurrentiebeding of arbeidsongeschiktheid.

Als werkgever weet u natuurlijk als geen anders dat uw werknemers goud waard zijn. Toch kan het voorkomen dat u er in sommige gevallen samen niet uitkomt. Postma & Wegener ondersteund u waar nodig. Van aannemen tot ontslag en alles daar tussenin.

Familierecht

Natuurlijk wilt u geen conflict met uw familie en directe naasten. Toch komt het in sommige gevallen voor dat er materiële of immateriële geschillen ontstaan. Financiële en zakelijke belangen staan soms lijnrecht tegenover ethiek en emotie. Wij ondersteunen en adviseren u bij zaken als alimentatie, echtscheiding, gezag over kinderen, omgangsregelingen, uithuisplaatsingen en huwelijksvermogensrecht.

Bestuursrecht

Om met uw plannen te kunnen starten wilt u natuurlijk behoorlijk bestuur kunnen voeren. Daarbij komen ook overheidsbeslissingen kijken. En soms bent u het hiermee niet eens. Wij ondersteunen op het gebied van planschadevergoedingen, handhavingsprocedures, een omgevingsvergunning, de algemene wet bestuursrecht, een bestemmingsplan en een reconstructieplan. Onze bestuursrecht advocaten kunnen u gedegen juridisch advies verlenen over alle voorkomende bestuursrechtelijke procedures.

Echtscheiding

Een echtscheiding is altijd vervelend en kan soms een lastige kwestie zijn. In zo’n geval wilt u natuurlijk gedegen ondersteuning en juridisch advies. Daarnaast is het mogelijk om als advocaat op te treden voor een van beide echtgenoten, al dan niet in het kader van een procedure bij de rechtbank. Natuurlijk streven wij ernaar om geschillen tussen partijen zonder tussenkomst van een rechter tot overeenstemming te laten komen.

Ook als partners lastig met elkaar communiceren zorgt Postma & Wegener voor juridische bijstand op maat. Het is mogelijk om partners gezamenlijk bij te staan als mediator. In een bemiddeling wordt gesproken over de emoties rondom een echtscheiding en worden afspraken gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Burenrecht

Beter een goede buur dan een verre vriend. Echter geld dit spreekwoord niet voor alle situaties. U kunt halsoverkop een geschil krijgen met een van uw buren. Of het nu gaat om een schutting die verkeerd staat of voortdurend geluidsoverlast. Postma & Wegener Advocaten en Mediation beschikt door jarenlange ervaring over de juiste juridische kennis en menselijke ervaring om geschillen tot een goed einde te brengen.

Huurrecht

Als u met huur te maken heeft is het goed om van deze wettelijke voorschriften op de hoogte te zijn. Niet alleen bij het aangaan van de huurovereenkomst om zo uw rechten als verhuurder dan wel huurder zo goed mogelijk vast te leggen. Daarnaast ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en de beëindiging hiervan. Het Nederlandse huurrecht kent een zeer uitgebreide wettelijke regeling. Postma & Wegener geeft gedegen juridisch advies op het gebied van huurrecht advocatuur.

Milieuzaken

Van aansprakelijkheid voor verontreinigd water tot, bodem en lucht tot procedures over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Voor bedrijven en particulieren zijn al deze regels niet altijd inzichtelijk. Zeker bij het aanvragen van vergunningen en het starten van bijvoorbeeld bouwplannen. Waar moet je aan voldoen en wat zijn de consequenties? Wij ondersteunen partijen door juridisch advies te geven op het gebied van Milieuzaken.

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordeningsrecht is een belangrijk onderdeel van bewegingsrecht. Postma & Wegener Advocaten en Mediation ondersteund u op het gebied van bouwen en wonen, structuurvisies, bestemmingsplannen, streekplannen en alles wat hiermee te maken heeft. Daarnaast kunnen plannen worden gewijzigd waardoor u schade lijdt. Het is goed om te weten wat uw rechten zijn. Wellicht heeft uw recht op een schadevergoeding, planschade genoemd. Postma & Wegener ondersteund u bij het indienen van planschaden en geeft u juridisch advies op het gebied van ruimtelijke ordeningsrecht.

Bouwrecht

U wilt gaan bouwen, u heeft dromen, wil deze verwezenlijk.. maar wat zijn uw rechten? Hierbij komt bouwrecht om de hoek kijken. Postma & Wegener Advocaten en Mediation heeft ruime ervaring op het gebied van bouwrecht en is vertrouwd op het gebied van de juridische bijkomstigheden en bijzonderheden. Of het nu gaat om grondverwerving en -exploitatie, bestemmingplanprocedures, omgevingsvergunningen, aanbestedingen, aannemingsovereenkomsten of uitvoeringskwesties. Denk bij dit laatste voornamelijk aan bouwtijd, gebreken of meer-/minderwerk.

Overeenkomstenrecht

Postma & Wegener Advocaten en Mediators geeft u gedegen juridisch advies op het gebied van overeenkomstenrecht. Of u nu wil of niet, het kan voorkomen dat een geschil ontstaat tussen leverancier of afnemer. Als u vooraf weet wat u te wachten staat kunt u problemen op een juiste manier opvangen en voorkomen. Weten wat uw rechten zijn op het gebied van overeenkomstenrecht?


Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van arbeidsrecht, huurrecht, familierecht, echtscheiding, overeenkomstenrecht, bouwrecht, ruimtelijke ordening, milieuzaken of burenrecht dan kunt u vandaag nog contact opnemen met ons.

 

De affiniteiten van mr.ing. W. Postma zijn gericht op: familierecht, burenrecht, erfrecht, huur- en milieuzaken, ruimtelijke ordening, bouwrecht, bestuursrecht, arbeidszaken, overeenkomstenrecht.

De affiniteiten van mr. M.H.J. Wegener (FM) zijn gericht op: familierecht, echtscheiding, alimentatie, omgang, verdeling huwelijksgemeenschap of beperkte gemeenschap, verkeerskwesties, burenkwesties, overeenkomstenrecht.